DLOUHODOBÁ VYTRVALECKÁ PŘÍPRAVA
Období 1996-2005 -Barbora Dibelková nar.83

Přenos vlastností z různých vytrvalostních sportů a typů zatížení, vliv nespecifického treninku na konečný výkon.

V příspěvku bych se dle zadání měl zabývat zhodnocením důležitého období přípravy atleta a jeho vystoupení na OH a MS. V případě Báry Dibelkové zde nechci rozebírat přesné složení přípravy v posledních letech, protože si myslím, že ne detailům z toho, co bylo natrénováno v období před OH a MS, ale dlouhodobé (mnohaleté) všestranné přípravě vděčí za to, že v posledních dvou sezónách pronikla ve velmi mladém věku do širší světové špičky a je schopna na důležitých soutěžích podávat stabilní výkony na hranici OR bez ohledu na vnější faktory a vývoj závodu.
S Bárou pracuji od r.96,kdy jsem ji převzal z čáslavské skupiny Jany Červenkové, jako velmi průměrnou běžkyni (2:34/800,5:30/1500m). Využil jsem její přirozené zvídavosti a ochoty zkoušet cokoli nové a cíleně jsem začal plánovat přípravu v co největší šířce záběru vytrvalostních sportů. Vyšel jsem ze své zkušenosti, že při použití pouze běžeckého a zejména chodeckého tréninku je nesnadné (bez použití věku nepřiměřených objemů a kvality) natrénovat potřebný funkčně vytrvalostní a všeobecný tělesný základ vysoké úrovně v mladém věku (do 23 let) a v co možná nejkratší době. Důvody shrnu v závěru.
Po získání Bářina zájmu o chůzi, základním zvládnutí chodecké techniky a navázání v běžecké přípravě jsem její motivaci začal směřovat na cyklistiku (silnici i horská kola) a následně kvůli možnostem plaveckého tréninku na triatlon. V zimním období jsem se snažil upřednostňovat přípravu na běžkách (bruslení i klasiku). Procentuální podíly přípravy jednotlivých sportů jsem v cyklech měnil, podíl chodecké přípravy se v letech 96-02 pohyboval pouze v rozmezí 20-35%. Běžecké a chodecké dohromady od necelých 30% v r. 00 / 01 až po asi 47 % v letech 96 / 97 a 99 / 00. Teprve v posledních letech 02 / 03, 03 / 04, 04 / 05 stouplo procento chodecké přípravy na zhruba 50 %, chůze a běhu dohromady na 70 %. (tab.1) 5 let, až do r.00 / 01 jsem se u chůze zaměřil přednostně na perfektní zvládnutí techniky ve všech rychlostních pásmech. Všeobecnou kondiční přípravu, trénink vytrvalosti, síly, obratnosti i rozvoj morálně volních vlastností zajišťovala příprava plavecká, cyklistická, lyžařská, běžecká i gymnastická. (Pro rozvoj funkčních parametrů, ale i vytrvalosti a síly byl efekt značný). Až v posledních 3-4 letech došlo na cílenou chodeckou přípravu, po níž následovalo prudké výkonnostní zlepšení v této disciplíně. Po OH Bára zaběhla na svůj věk solidně 3000m př. (2x) po 2 týdenní přípravě, což také potvrzuje přenos vlastností a to, že z důkladné všeobecné přípravy lze těžit pro libovolnou vytrvaleckou disciplínu. Při širokém sportovním záběru se závodnice v celém sledovaném období zlepšovala ve všech disciplínách, takže nedocházelo k ztrátám motivace. Při srovnání tab.1 a 2 je i zřejmé, že nárůst výkonnosti v jednotlivých sportech nemusí přesně odrážet přednostní tr.zaměření v daném období. Díky různorodosti lze plánované tréninky při sebemenším náznaku přetížení nebo zranění nahradit jinou, ale kvalitativně i kvantitativně odpovídající činností. Tím byla minimalizována možnost zranění a nedocházelo ani k větším tren.výpadkům.
Z vyhodnocení objemu přípravy (tab.1) je zřejmé, že Bára má do budoucna velké, zejména kvantitativní rezervy pro stupňování tréninku.
Největší problémy s tímto modelem přípravy nese trenér, protože je náročné takový trénink organizovat (zejména ve skupině) a ufinancovat.